Neužgožkite Manęs

Ar visi gali būti vadovais? Ar visi gali būti ryžtingais, drąsiais? Ar visi gali būti nuoširdžiais, jautriais? Šiuolaikinis gyvenimas reikalauja atsakyti į visus šiuos klausimus - taip. Kas reikalauja? Šiuolaikinis gyvenimas. O kodėl gyvenimas turi skirstymą - šiuolaikinis, ankstesnis, praeitas, ateities? Gyvenimas juk ir yra gyvenimas, tik jo aplinkybės keičiasi - vienu laikotarpiu vyksta ekonomikos pakilimas, kitu - finansų smukimas, ateityje - gali vykti dar kažkas. O, ar gyvenimas yra tik ekonomika, finansai, politika? O, ar gyvenime nėra jausmų, charakterių, asmenybių, nuotaikų? Pamiršome, kad gyvenimas turi ir šias savybes. Ar pamiršome, ar nematome, ar nepastebime, ar mums kas nors ištrynė iš supratimo, iš suvokimo, iš atminties? Tad gal prisiminkime, juk tai yra vienas svarbiausių gyvenimo dalykų/savybių. Gal kas manote, kad jums nėra tai svarbu ar būtina žinoti, tačiau jūs klystate. Taip nėra. Taisykite savo supratimą. Tai atsakymas tiems, kurie vadovaujasi Šiuolaikiniu gyvenimu. Tiems, kurie nenori matyti kitų gyvenimo savybių. Jiems gal patogiau jų nematyti ir paprasčiau vadovautis gyvenimu kitaip? Kodėl mes visi turime jų klausyti? Ar mes neturime savo mąstymo, savo nuomonių, savo supratimo? Ar mes negalime turėti Savęs? - tai yra mano asmenybė, mano supratimas, mano suvokimas, mano gyvenimas, mano patirtis. Aš pats noriu pažinti, noriu suprasti, aš pats matau ir turiu susiprasti savyje pirmiausia, po to aplinkoje, po to pasaulyje. Neužgožkite manęs, mano sampratos apie tai savo moralizuojančiais pasakymais ką aš privalau. Aš neprivalau ir nenoriu, kad man būtų įsakinėjama, nurodinėjama. Aš turiu eiti pats, pažinti, klysti, mokytis.

Rūta A.
2016 06 28