Kokie santykiai žmogaus ir šalia einančiųjų, esančiųjų?

Keletą dienų iki to įvyko, tuo pačiu paros metu, pavakare, po darbo valandų ėjau namo. Tamsu, vis tik žiemos metas. Ties perėja dega žibintai ir perėja gerai matoma tiek vairuotojams, tiek pėstiesiems. Gatvėje susidaręs „kamštis“, automobiliai ties perėja stovi vietoje ir nejuda. Priėjusi šaligatviu prie perėjos, sustojau. Pažiūrėjau į kairę ir matau, kad link manęs labai lėtai važiuoja lengvasis automobilis. Laukiu ir neinu. Žiūriu, jis lėtai privažiuoja ir stoja. Aš, įsitikinusi, kad jis sustos ir stovės, drąsiai žengiu į perėją ir jau mano žvilgsnis nukreiptas į kitą kelio dalį, kurioje taip pat „kamštis“ ir turiu būti atsargi, kad koks automobilis nepradėtų staiga važiuoti. Tuo metu, kai nusisukau nuo mašinos iš kairės pusės, po akimirkos dar kartą grįžtelėjau į kairę ir jaučiu, kad iš kairės važiavęs automobilis jau remiasi į mane ir visai nebando sustoti. Jis lėtai ręžiasi į mano šoną, man belieka tik užgulti ant kapoto ir daužyti kapotą, kad vairuotojas pamatytų, jog aš ESU. Tai truko labai trumpai, bet spėjau išsigąsti, nes nebūčiau žinojusi ką daryti, jei jis nebūtų sustojęs ir važiavęs. Aš, matyt, nespėčiau pabėgti ir ... nespėliosiu, kas būtų jei būtų. Galiausiai, vairuotojas sustabdė mašiną ir aš nustojau daužyti per kapotą, parodžiau ties smilkiniu, ir burbtelėjau: “Mąstyti reikia daugiau!”. Bet po to pasidarė savyje juokinga, nes įsivaizdavau, kaip juokingai aš atrodžiau tiems, kurie matė ir, kad turėjau sakyti, kad reikia ne mąstyti, o matyti. Vairuotojas buvo pagyvenęs, kūdu veidu vyrukas, su akiniais ir susijaudinęs (spėju) atidaręs langą manęs atsiprašinėjo. Aš ramiai nuėjau. Širdis, aišku, plakė smarkiau, nes vis mintyse „prasukdavau“ buvusią situaciją. Mintis buvo - “nejaugi tokia esu nematoma, kad net ant perėjos manęs nemato?”. Dar daug klausimų kilo galvoje, ir tik vėliau atėjo mintys apie aplinkinius praeivius, kurie viską matė, tačiau nė vienas nei puolė, nei šaukė, kad mašina sustotų, nebėgo link jos, nors turėjo matyti, kad aš nematau jos, o ji važiuoja. Toks praeivių elgesys man ir liko nesuprastas. Beje, tokį praeivių elgesį esu jau mačiusi kitoje situacijoje ir taip pat likau nustebinta. Nors gal ir nereikėtų stebėtis, tik retoriškai paklausti: „Ei, žmonės, ar jūs matote tik save, ar nematote šalia jūsų esančių? Kur jūs esate tokiais gyvenimo momentais, kai atsiduriate situacijose, kuriose reikia greitai orientuotis ir priimti sprendimus?“
            Palyginimui papasakosiu kitą paprastesnį nutikimą. Tai įvyko tik perėjus Baltąjį tiltą. Buvo pašalę, slidoka, ir dar priedo apsnigta. O kaip tik vienoje vietoje ant žemės yra įterpta metalinė detalė, kuri visada, ypač žiemą, būna slidi. Aš apie ją žinojau, tačiau tą dieną netyčia vis tik užmyniau ant jos ir ... suklupau. Suklupau ant vieno kelio – kairio. Jau norėjau bandyti stotis, kaip iš karto, per akimirką šalia ėjusi mergina mane pakėlė už alkūnės, man net nespėjus gerai apgalvoti kaip čia turiu atsistoti. Mergina ėjo visai šalia manęs, jos geroji ranka taip greitai man atėjo į pagalbą, kad net nespėjau susivokti, viskas įvyko akimirksniu. Padėkojau, šypsodamasi ir buvau labai dėkinga šiai merginai, ir linkėjau mintyse jai geros dienos ir sėkmės. Vėliau galvojau apie tą merginą, mintimis vis atsidėkodama. Viena svarbiausia mintis buvo – vis tik greitas atėjimas į pagalbą nesudarė man galimybės ilgai pergyventi, svartyti kaip aš atrodžiau klūpėdama, kaip turėsiu atsikelti. Tiesiog vienas greitas veiksmas ir sunkių, slegiančių minčių neturėjau, atėjo tik gera linkinčios, dėkingumo pilnos mintys. O tai svarbiausia. Galima darbus padaryti lengvai, paprastai ir ilgai negalvoti, kaip jis bus atliktas. Gal tai merginai visai įprastas veiksmas padėti, jai nesudėtinga pakelti, pagelbėti, ji reaguoja greitai ir lengvai, jai nėra sunku, o tai ir kitiems atsiliepia šalai jos esantys žmonės atsilygina jai tuo pačiu. Pagalvojau, kad jei tokių žmonių būtų dauguma, tai gyventume draugiškai, būtume vieni kitais patenkinti, dėkingi vieni kitiems, šypsotumėmės. Šis nutikimas parodė, kad netikėta pagalba per akimirką gali tau duoti pajausti ir gerumą, ir neturėjimą jokio gėdos ar kaltės jausmo, tiesiog viskas gali įvykti lengvai, greitai ir neskausmingai nei kūnui, nei dūšiai. Mergina šyptelėjusi nuėjo, o aš mintyse jai dar daugiau dėkojau. O kad taip gyvenime ne man vienai būtų, bet visiems, tuomet nejaustume nei vargo, nei bėdų turėtume.

R.A.
 2016 12 08